ไส้กรองน้ำ 3 - เครื่องกรองน้ำภูเก็ต - phuket water filter

Go to content

ไส้กรองน้ำ 3

ไส้กรอง Absolute 

 • เป็นไส้กรองแบบจีบทำจากแผ่นกรอง Polyester
 • ผิวนอกคลุมด้วยกระบอกพลาสติก มีความละเอียดในการกรอง 0.1 ไมครอน
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 2.5" ความยาว 10"
 • กรองตะกอน สารแขวนลอยขนาดเล็ก ให้ไม่สามารถหลุดผ่านมากับน้ำที่กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 99%

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นไส้กรองจีบ (Pleated) ที่ทำจากแผ่นกรองที่ทำจาก Polyester คณภาพสูงพับเป็นจีบและพันกันเป็นทรงกระบอก รอบแกนกลางที่ทำมาจากวัสดุ PP ผิวนอกถูกคลุมด้วยกระบอกพลาสติก มีรูพรุนขนาด 0.1 ไมครอนทำหน้าที่กรองตะกอน สารแขวนลอยขนาดเล็ก ให้ไม่สามารถหลุดผ่านมากับน้ำที่กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ไส้กรอง Absolute 

 • เป็นไส้กรองแบบจีบทำจากแผ่นกรอง Polyester
 • ผิวนอกคลุมด้วยกระบอกพลาสติก มีความละเอียดในการกรอง 0.22 ไมครอน
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 2.5" ความยาว 10"
 • กรองตะกอน สารแขวนลอยขนาดเล็ก ให้ไม่สามารถหลุดผ่านมากับน้ำที่กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 99%

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นไส้กรองจีบ (Pleated) ที่ทำจากแผ่นกรองที่ทำจาก Polyester คณภาพสูงพับเป็นจีบและพันกันเป็นทรงกระบอก รอบแกนกลางที่ทำมาจากวัสดุ PP ผิวนอกถูกคลุมด้วยกระบอกพลาสติก ทำหน้าที่กรองตะกอน สารแขวนลอยหรือคอลลอยล์ขนาดเล็ก ให้ไม่หลุดผ่านมากับน้ำที่กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

ไส้กรอง Absolute 

 • เป็นไส้กรองแบบจีบทำจากแผ่นกรอง Polyester
 • ผิวนอกคลุมด้วยกระบอกพลาสติก มีความละเอียดในการกรอง 0.1 หรือ 0.22 ไมครอน
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกประมาณ 2.5" ความยาว 20"
 • กรองตะกอน สารแขวนลอยขนาดเล็ก ให้ไม่สามารถหลุดผ่านมากับน้ำที่กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึง 99%

คุณลักษณะเฉพาะ

เป็นไส้กรองจีบ (Pleated) ที่ทำจากแผ่นกรองที่ทำจาก Polyester คณภาพสูงพับเป็นจีบและพันกันเป็นทรงกระบอก รอบแกนกลางที่ทำมาจากวัสดุ PP ผิวนอกถูกคลุมด้วยกระบอกพลาสติก นทำหน้าที่กรองตะกอน สารแขวนลอยขนาดเล็ก ให้ไม่สามารถหลุดผ่านมากับน้ำที่กรองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

Back to content