เครื่องกรองน้ำ RO (7) - เครื่องกรองน้ำภูเก็ต - phuket water filter

Go to content

เครื่องกรองน้ำ RO (7)

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Reverse Osmosis

 • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน กำลังการผลิต 150-300 แกลลอนต่อวัน
 • กรองน้ำได้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 • เหมาะกับการกรองน้ำประปาหรือน้ำบ่อ
 • เหมาะกับร้านอาหาร โรงแรม สำนักงาน

คุณลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP 5 micron  กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block carbon กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin กรองหินปูน เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมทำให้น้ำลดความกระด้างในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 RO membrane ความละเอียด 0.0001 Micron ด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเยื่อ TFC (Thin-film composite) 

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ปรับรสชาติน้ำให้ดีก่อนดื่ม


เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Reverse Osmosis

 • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน กำลังการผลิต 400 แกลลอนต่อวัน
 • กรองน้ำได้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 • มี Flow meter และเกจ์วัดแรงดันน้ำ
 • เหมาะกับร้านอาหาร โรงแรม สำนักงาน

คุณลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP 5 micron  กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block carbon กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin กรองหินปูน เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมทำให้น้ำลดความกระด้างในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 RO membrane ความละเอียด 0.0001 Micron ด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเยื่อ TFC (Thin-film composite) 

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ปรับรสชาติน้ำให้ดีก่อนดื่ม


เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Reverse Osmosis

 • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน กำลังการผลิต 600 แกลลอนต่อวัน
 • กรองน้ำได้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 • ปั๊ม Diaphragm คุณภาพสูง 1 หรือ 2 ตัว
 • เหมาะกับร้านอาหาร โรงแรม สำนักงานขนาดใหญ่

คุณลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP 5 micron  กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block carbon กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin กรองหินปูน เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมทำให้น้ำลดความกระด้างในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 RO membrane ความละเอียด 0.0001 Micron ด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเยื่อ TFC (Thin-film composite) 

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ปรับรสชาติน้ำให้ดีก่อนดื่ม


Back to content