เครื่องกรองน้ำ 5-6 ขั้นตอน (4) - เครื่องกรองน้ำภูเก็ต - phuket water filter

Go to content

เครื่องกรองน้ำ 5-6 ขั้นตอน (4)

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Reverse Osmosis

 • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน มีกล่องครอบด้านบน
 • กรองน้ำได้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 • มีระบบ Auto flushing 
 • มีไฟแสดงสถานะของเครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP 5 micron  กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block carbon กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง GAC  กำจัดกลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประส่งค์ เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง

ขั้นตอนที่ 4 RO membrane ความละเอียด 0.0001 Micron ด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเยื่อ TFC (Thin-film composite) จึงทำให้น้ำสะอาด บริสุทธิ์

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายและปรับรสชาติน้ำก่อนนำไปดื่ม


เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Reverse Osmosis

 • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน เป็นตู้ปิด
 • ใช้ไส้กรอง Inline มีขนาดเล็ก กระทัดรัด
 • มีระบบ Auto flushing 
 • มีไฟแสดงสถานะของเครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง Inline PP 5 micron  กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Inline carbon กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Inline GAC  กำจัดกลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประส่งค์ เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง

ขั้นตอนที่ 4 RO membrane ความละเอียด 0.0001 Micron ด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเยื่อ TFC

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายและปรับรสชาติน้ำก่อนนำไปดื่ม


เครื่องกรองน้ำ 6 ขั้นตอน Reverse Osmosis 

 • ระบบการกรอง 6 ขั้นตอน ไส้กรองน้ำแร่
 • กรองน้ำได้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค เพิ่มแร่ธาตุ
 • ติดตั้งใต้ซิงค์หรือแขวนผนัง
 • ไส้กรองคุณภาพสูง

คุณลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP 5 micron  กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block carbon กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง GAC  กำจัดกลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประส่งค์ เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง

ขั้นตอนที่ 4 RO membrane ความละเอียด 0.0001 Micron ด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเยื่อ TFC (Thin-film composite) จึงทำให้น้ำสะอาด บริสุทธิ์

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Mineral เพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์

ขั้นตอนที่ 6 ไส้กรอง Post Carbon ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกายและปรับรสชาติน้ำก่อนนำไปดื่ม


Back to content