เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน - เครื่องกรองน้ำภูเก็ต - phuket water filter

Go to content

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน

เครื่องกรองน้ำ 4 ขั้นตอน Ultra Violet

 • ใช้งานง่าย เปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตัวเอง
 • เหมาะสำหรับผู้ใช้น้ำประปาหรือน้ำบ่อที่มีตะกอนน้อย
 • เครื่องผลิตแสง UV เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่มากับน้ำ
 • เหมาะกับบ้านพักอาศัย คอนโด หอพัก

คุณลักษณะเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ดักตะกอนและของแข็งแขวนลอย ที่อาจจะมากับท่อส่งน้ำประปา

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กำจัดตะกอนที่อาจหลุดลอดมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง กำจัด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 4 เครื่องผลิตแสง UV เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่มากับน้ำ

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน

 • ใช้งานง่าย เปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตัวเอง
 • เหมาะสำหรับผู้ใช้น้ำประปา หรือ น้ำที่ไม่มีตะกอนมาก
 • ติดตั้งใต้ซิงค์หรือแขวนผนัง
 • ไส้กรองคุณภาพสูง

คุณลักษณะเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ดักตะกอนและของแข็งแขวนลอย ที่อาจจะมากับท่อส่งน้ำประปา

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กำจัดตะกอนที่อาจหลุดลอดมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง กำจัด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง GAC คาร์บอนชนิดเกล็ด ดูดซับสี กลิ่น ในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น  ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ก่อนนำไปดื่ม
เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน

 • ใช้งานง่าย เปลี่ยนไส้กรองได้ด้วยตัวเอง
 • เหมาะสำหรับผู้ใช้น้ำประปา หรือ น้ำที่ไม่มีตะกอนมาก
 • ติดตั้งใต้ซิงค์หรือแขวนผนัง
 • ไส้กรองคุณภาพสูง

คุณลักษณะเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ดักตะกอนและของแข็งแขวนลอย ที่อาจจะมากับท่อส่งน้ำประปา

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กำจัดตะกอนที่อาจหลุดลอดมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง กำจัด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง GAC คาร์บอนชนิดเกล็ด ดูดซับสี กลิ่น ในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ก่อนไปบริโภคอีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ก่อนนำไปดื่ม
Back to content