เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน (3) - เครื่องกรองน้ำภูเก็ต - phuket water filter

Go to content

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน (3)

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Reverse Osmosis

 • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน
 • กรองน้ำได้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 • เหมาะกับการกรองน้ำประปาหรือน้ำบ่อ
 • ติดตั้งใต้ซิงค์หรือยึดลอย

คุณลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP 5 micron  กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block carbon กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง GAC  กำจัดกลิ่น สี รส ที่ไม่พึงประส่งค์ เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง

ขั้นตอนที่ 4 RO membrane ความละเอียด 0.0001 Micron ด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเยื่อ TFC (Thin-film composite) จึงทำให้น้ำสะอาด บริสุทธิ์

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย


เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Reverse Osmosis

 • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน
 • กรองน้ำได้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 • เหมาะกับการกรองน้ำประปาหรือน้ำบ่อ
 • ติดตั้งใต้ซิงค์หรือยึดลอย

คุณลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP 5 micron  กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block carbon กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin กรองหินปูน เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมทำให้น้ำลดความกระด้างในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 RO membrane ความละเอียด 0.0001 Micron ด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเยื่อ TFC (Thin-film composite) 

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ปรับรสชาติน้ำให้ดีก่อนดื่ม


เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน Reverse Osmosis

 • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน ไส้กรอง USA
 • กรองน้ำได้สะอาด ปราศจากเชื้อโรค
 • เหมาะกับการกรองน้ำประปาหรือน้ำบ่อ
 • มีขาตั้งไม่ต้องเจาะยึดกับผนัง

คุณลักษณะเฉพาะ 

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP 5 micron (USA) กรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนมากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block carbon (USA) กำจัดคลอรีน สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางชนิด

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin กรองหินปูน เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมทำให้น้ำลดความกระด้างในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 RO membrane (USA) ความละเอียด 0.0001 Micron ด้วยปั๊มแรงดันสูงผ่านเยื่อ TFC (Thin-film composite) 

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon (USA) ขั้นตอนสุดท้ายทำหน้าที่กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ปรับรสชาติน้ำให้ดีก่อนดื่ม


Back to content