เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน (2) - เครื่องกรองน้ำภูเก็ต - phuket water filter

Go to content

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน (2)

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน UV 

  • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน เหมาะกับครัวเรือนทั่วไป
  • เหมาะสำหรับผู้ใช้น้ำประปา หรือ น้ำที่ไม่มีตะกอนมากนัก
  • เครื่องผลิตแสง UV (Ultra violet) กำจัดเชื้อโรคในน้ำคุณลักษณะเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ดักตะกอนและของแข็งแขวนลอย ที่อาจจะมากับท่อส่งน้ำประปา

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กำจัดตะกอนที่อาจหลุดลอดมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง กำจัด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 Resin กรองหินปูน เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมทำให้น้ำลดความกระด้างในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 เครื่องผลิตแสง UV เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่มากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ปรับรสชาติก่อนนำไปดื่ม
เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน UV (USA)

  • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน ไส้กรอง USA
  • เหมาะสำหรับผู้ใช้น้ำประปา หรือ น้ำที่ไม่มีตะกอนมากนัก
  • เครื่องผลิตแสง UV (Ultra violet) กำจัดเชื้อโรคในน้ำคุณลักษณะเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ดักตะกอนและของแข็งแขวนลอย ที่อาจจะมากับท่อส่งน้ำประปา

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon กำจัดตะกอนที่อาจหลุดลอดมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง กำจัด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin กรองหินปูน ลดความกระด้างในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 เครื่องผลิตแสง UV เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่มากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ปรับรสชาติก่อนนำไปดื่ม
เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน UV 

  • ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน เหมาะกับสำนักงานหรือธุรกิจที่
  • เหมาะสำหรับผู้ใช้น้ำประปาหรือน้ำบ่อที่ไม่มีตะกอนมาก
  • เครื่องผลิตแสง UV (Ultra violet) 16 วัตต์กำจัดเชื้อโรคในน้ำ


คุณลักษณะเฉพาะ

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP 20 นิ้ว ดักตะกอนและของแข็งแขวนลอย ที่อาจจะมากับท่อส่งน้ำประปา

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Block Carbon 20 นิ้ว กำจัดตะกอนที่อาจหลุดลอดมาอีกครั้ง พร้อมทั้ง กำจัด สี กลิ่น และคลอรีนในน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin กรองหินปูน เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียมทำให้น้ำลดความกระด้างในน้ำ

ขั้นตอนที่ 4 เครื่องผลิตแสง UV 16 วัตต์ เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่มากับน้ำ

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon สำหรับดักจับกลิ่น และสีที่อาจเกิดจากกระบวนการข้างต้น ปรับรสชาติก่อนนำไปดื่ม
Back to content